Haberler

Az Tehlikeli İş Yerleri İçin İş Güvenliği Hizmeti Ertelendi!

Bugün (28.07.2020) tarihinde yayınlanan resmi gazetedeki “DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”da yapılan değişiklik sonucu. 50 Kişinin altındaki az tehlikeli işyerleri ve kamu kuruluşları için 1 Temmuz’da devreye giren iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlık hizmeti alma zorunluluğu 31.12.2023 tarihine ertelendi.

50 Kişinin altında çalışanı bulunan az tehlikeli firmalarda şimdi ne yapmalı?

Her ne kadar düzenli ISG uzmanı ve işyeri hekimi alma zorunluluğu ertelenmiş olsa da, ISG uzmanları ve işyeri hekimlerinin görevleri olan birçok eğitim, muayene ve evrakların şirketlerde bulundurulma zorunluluğu ortadan kalkmamıştır. 50 kişinin altında çalışana sahip az tehlikeli iş yerleri ve kamu kuruluşlarının iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarından bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Firmadaki gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması ve uyarı tabelalarının gerekli yerlere yerleştirilmiş olması gerekir..
  • Bütün çalışanların iş güvenliği eğitimlerini eksiksiz almış olması gerekir.
  • Bütün çalışanların sağlık muayenelerini yaptırmış olması gerekmektedir.
  • Firmanın risk analizi, acil durum planı gibi ISG uzmanları tarafından hazırlanan evraklarını tamamlamış olması gerekir.
  • Tatbikatların yapılmış olması ve gerekli belgelerin düzenlenmiş olması gerekir.
  • Ekipmanlarının periyodik kontrolleri zamanında yapılmalıdır.

B ve C sınıfı uzmanların yetkileri de uzatıldı!

Erteleme kararı yalnızca az tehlikeli ve kamu kuruluşlarını değil iş güvenliği uzmanlarını da etkiledi. Bu erteleme ile birlikte C sınıfı uzmanların tehlikeli, B sınıfı uzmanların da çok tehlikeli sınıftaki firmalara bakabilme yetkileri de uzatılmış oldu.

Resmi gazetedeki haber

28 Temmuz 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31199
Kanun No. 7252 Kabul Tarihi: 23/7/2020

KANUN
DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – (1) Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında,
b) 10 uncu maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesi

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2023 tarihinde, (1)(2)(3)
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir