Hizmetler

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Firmalarda oluşabilecek kazaları öngörerek uygulanabilir çözümler üretir. Firma çalışanlarına verdiği eğitimler ile güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

Çalışanlarınızın sağlığı ve onlara zarar verebilecek hususlar konusunda firma ve çalışanlarını uyararak ileride oluşabilecek meslek hastalıklarının azaltmaya çalışır. Devamı »

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Çalışanların sağlık kontrolleri ve çalışma ortamlarının kontrolünde işyeri hekimine yardımcı olarak çalışır. Devamı »

İşe Giriş Muayenesi

İşe Giriş Muayenesi

Çalışanların işe başlamadan önce mutlaka yaptırması gereken sağlık durumlarının çalışılacak alana uygunluğunu kontrol eden rapordur. Devamı »

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

Çalışma alanlarında çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlike eden riskleri ve uygulanabilecek çözümleri içeren ayrıntılı bir analizdir. Devamı »

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Firmalarda 1.8m ‘den yüksekte (iskele,çatı) çalışacak çalışanların alması gereken önlemlerin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimdir. Devamı »

Tehlikeli Madde Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmaların bulundurması gereken süreç hakkında ayrıntılı bilgiye sahip sertifikalı kişilerdir. Devamı »

LPG Sorumlu Müdürlük

LPG Sorumlu Müdürlük

LPG satışı yapan istasyonlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken dolum işlemleri ile ilgili güvenlik önlemlerine hakim sertifika sahibi kişidir. Devamı »

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Akaryakıt firmalarında bulunması zorunlu olan patlamadan korunma ile ilgili şirketinize özel olarak hazırlanan bir dokümandır. Devamı »

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi

Yangın tehlikesi ile karşılaşıldığında nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri ve farklarını içeren uygulamalı bir eğitimdir. Devamı »

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Bir kaza sonrasında ilk müdahalenin doğru yapılabilmesi için gereken bilgilerin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimdir. Devamı »

Periyodik Kontroller

Periyodik Kontroller

İşletmelerdeki basınçlı kapların (Hava Tankı, Kompresör, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Buhar Kazanı v.b.) ve Kaldırma Makinaları ‘nın (Vinç, Caraskal, Forklift, Mobil vinç, Yük ve servis asansörü , Manlift , lift ,Sapan v.b.) Periyodik Kontrol’lerini yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimi ile ve bünyesindeki İş Güvenliği Uzmanları ile birlikte yapmaktadır. Devamı »

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Firmanızda acil bir durumla karşılaşıldığında ilk önce yapılması gerekenler ve tahliye planını içeren rapordur. Devamı »