İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Ne Yapar?İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanının önemli bazı görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir ancak bütün sorumlulukları bunlar ile sınırlı değildir.

  • Sahadaki riskleri gözlemleyerek burada oluşabilecek kazaları önlemek için firma yetkilileri ve uzmanlar ile birlikte çalışarak önlemler geliştirmek
  • Firmaya özel Risk Değerlendirmesinin (Risk Analizi) hazırlanması
  • Şirketin iş yaptığı sektöre uygun olarak iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi
  • Sertifikalı uzmanlardan ayrıca alınması gereken yüksekte çalışma eğitimi, ilk yardım eğitimi ve yangın eğitimleri konusunda ilgilileri bilgilendirmek.
  • İş kazalarının analiz edilmesi ve tekrarlanmaması için önlemlerin alınması
  • Ramak kala olaylarının analizi
  • Acil durum planının hazırlanması ve tatbikatların organize edilmesiş
  • Periyodik kontrollerin yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi için firmaya danışmanlık yapmak
  • Ortam ölçümlerinin yine uzman kuruluşlar tarafından zamanında gerçekleştirilmesi firmaya bilgi vermek
  • 50’den fazla çalışanı olan yerlerde iş güvenliği kurullarına katılmak

İş güvenliği uzmanın başlıca görevleri yukarıda belirtilmiştir duruma ve yerine göre bunların dışında da bir çok sorumluluğu olmaktadır ayrıntılı bilgi için İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİ inceleyebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı Almak Kimlere Zorunlu?

İş güvenliği uzmanı hizmeti tehlike sınıfı tehlikeli ya da çok tehlikeli olan ve 1 kişi ve üzeri çalışanı olan her tür özel firmaya ve 50 kişinin üzerinde çalışanı olan az tehlikeli özel sektör firmalarına zorunludur.

Kamu kuruluşları ve 50 kişinin altında çalışanı olan firmaların Temmuz 2020 tarihine kadar düzenli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alması gerekmez ancak bu firmalarda  6331 sayılı sayılı yönetmeliğin getirdiği Risk analizi, acil durum planı, tatbikatlar, işe giriş muayeneleri ve ISG eğitimleri gibi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanın sorumluluğu olan bütün belgeleri bulundurmak zorundadır. Yalnızca düzenli olarak ISG uzmanı ve işyeri hekimi bulundurması gerekmez.

İş Güvenliği Uzmanı Düzenli Olarak Gelmeli Midir?

Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı her ay sistemde belirtilen süre kadar firmayı ziyaret etmeli ve gözlemlediği yeni risklere ve geliştirmelere göre daha önce hazırladığı raporları ve belgeleri güncelleştirmelidir.

İş Güvenliği Uzmanı Süreleri Nedir?

ISG uzmanları firmanın tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre her ay belirli sürelerde firmaları ziyaret etmek zorundadır. Bu süreler şu şekildedir:

Az tehlikeli: Kişi başı 10dk

Tehlikeli: Kişi başı 20dk

Çok Tehlikeli: Kişi başı 40dk

Firmanızın zorunlu alması gereken iş güvenliği uzmanı süresini buraya tıklayarak kolayca hesaplayabilirsiniz.

A,B,C Sınıfı Uzmanların Farkı Nedir?

C sınıfı uzmanlık belgesi ilgili bölümlerden mezun olup eğitim ve sınava girdikten sonra kazanılır. Herhangi bir tecrübe gerektirmez. Az tehlikeli yerlere bakabilirler.

Not: Sonradan yapılan bir güncellemeye göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları 2019 Ocak ayına kadar B sınıfı uzmanların bakabildikleri yerlere bakabilecekler.

B sınıfı uzmanlık belgesi almak için C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak ve yine yükselmek için eğitim+sınava girmiş olmak gerekir. Az tehlikeli ve tehlikeli firmalara bakabilirler.

Not: Sonradan yapılan bir güncellemeye göre B sınıfı iş güvenliği uzmanları 2020 Ocak ayına kadar A sınıfı uzmanların bakabildikleri yerlere bakabilecekler.

A sınıfı uzmanlar ise 4 yıl B sınıfı ISG uzmanı olarak çalıştıktan sonra yükselmeye hak kazanmış kişilerdir. Eğitim ve sınavdan sonra A sınıfı olurlar ve en tecrübeli ISG uzmanları olarak değerlendirilirler. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere bütün firmalara hizmet verebilirler.

Kimler ISG Uzmanı Olabilir?

Tüm  mühendislik bölümü mezunları, teknik öğretmenler, fen edebiyat fakültesi mezunları (fizik,kimya,biyoloji) ve 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları 220 saatlik (90 uzaktan eğitim + 90 yüz yüze eğitim + 40 saat staj) eğitimden sonra sınava girmeye hak kazanır. Sınavdan 70 ve üzeri alanlar C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işe başlayabilirler.

ISG Uzmanı İşini İyi Yapmaz ise Ne olur?

Her şeyden önce ISG uzmanlarının görevi insan hayatı ile yakından ilgili olduğu için işlerini düzgün yapmamaları ciddi kazalara ve yaralanmalara neden olabilir. Bu da çok büyük bir manevi yükümlülüktür. Manevi boyutunun yanında uzmanlar da devlet tarafından düzenli olarak denetlenmektedir ve denetlemelerde işini düzgün yapmadığı anlaşılan uzmanlara ceza puanı yazılarak belli puandan sonra uzmanlık yetkisine el konulmaktadır.

İş Güvenliği Hizmeti Almamanın Cezası Nedir?

İş güvenliği uzmanı bulundurmamanın cezası iş güvenliği uzmanının yapması gereken belgelerin ve önlemlerin de cezaları eklendiğinde çok yüksek miktarları bulmaktadır. Bu konu ile ilgili 2018 ceza tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ceza Tablosu

İş güvenliği uzmanlığı hizmeti fiyatlarını öğrenmek için hemen teklif alabilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz