İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Ne Yapar?İşyeri Hekimi

İşyeri hekiminin önemli bazı görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir ancak bütün sorumlulukları bunlar ile sınırlı değildir.

  • Yeni gelen çalışanların işe giriş muayenelerini yapar, işte çalışmaya uygun olup olmadıklarını denetler. Ve düznli aralıklarla muayenelerin yenilenmesi için firmayı yönlendirir.
  • Çalışma ortamının sağlık şartları açısından değerlendirerek ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte çalışarak çalışma ortamının geliştirilmesine katkıda bulunur.
  • Poliklinik hizmeti verir. Düzenli olarak yaptığı firma ziyaretlerinde çalışanların sağlık durumlarını kontrol eder. Rahatsızlık geçiren firma çalışanlarına ilaç yazabilir ya da hastanelerin ilgili bölümlerine yönlendirebilir.
  • Çalışanlara düzenli olarak ve işe girişlerde yapılması gereken tetkiklere karar verir ve gerekli gördüğünde kan,idrar tahlili,akciğer grafisi, işitme testi, EKG,SFT, kan şekeri, portör muayenesi gibi tahlilleri isteyebilir. Bu tetkiklerin organize edilmesinde de firmaya yardımcı olur.
  • Sağlık konuları ile ilgili eğitimler verir
  • Muayene ve eğitimler gibi sağlık görevleri dışında işyeri hekimleri iş güvenliği uzmanının da sorumluluğu olan risk değerlendirmesi, acil durum planı, tatbikatlar, ortam ölçümleri, kaza analizleri ve ramak kala raporları gibi birçok belgenin hazırlanmasında aktif rol alır.

İşyeri hekiminin başlıca görevleri yukarıda belirtildiği gibi olmak ile birlikte duruma ve yerine göre bunların dışında da bir çok sorumluluğu olmaktadır ayrıntılı bilgi için ilgili yönetmeliği inceleyebilirsiniz.

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İşyeri Hekimi Almak Kimlere Zorunludur?

İşyeri hekimliği hizmeti tehlike sınıfı tehlikeli ya da çok tehlikeli olan ve 1 kişi ve üzeri çalışanı olan her tür özel firmaya ve 50 kişinin üzerinde çalışanı olan az tehlikeli özel sektör firmalarına zorunludur.

Kamu kuruluşları ve 50 kişinin altında çalışanı olan firmaların Temmuz 2020 tarihine kadar düzenli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alması gerekmez ancak bu firmalarda da 6331 sayılı sayılı yönetmeliğin getirdiği Risk analizi, acil durum planı, tatbikatlar, işe giriş muayeneleri ve ISG eğitimleri gibi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanın sorumluluğu olan bütün belgeleri bulundurması zorunludur. Yalnızca düzenli olarak ISG uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması gerekmez.

İşyeri Hekimi Düzenli Olarak Gelmeli Midir?

Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde işyeri hekimi her ay sistemde belirtilen süre kadar firmayı ziyaret etmelidir. Bu ziyaretlerde yeni işe giren kişilerin muayenelerini yapar, rahatsızlık geçiren çalışanlara bakar ve firma içinde sağlık ile ilgili gözlemlerini ve yapılabilecek uygulamaları firma yetkililerine bildirebilir.

İşyeri Hekimi Süreleri Ne Kadardır?

İşyeri hekimleri firmalarının tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre her ay belirli sürelerde firmaları ziyaret etmek zorundadır. Bu süreler şu şekildedir:

Az tehlikeli: Kişi başı 5dk

Tehlikeli: Kişi başı 10dk

Çok Tehlikeli: Kişi başı 15dk

Firmanızda aylık zorunlu olarak bulundurmanız gereken işyeri hekimi süresini buraya tıklayarak kolayca hesaplayabilirsiniz.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

Tıp fakültesi mezunları uzman ya da pratisyen hekim fark etmeksizin 220 saatlik (90 uzaktan eğitim + 90 yüz yüze eğitim + 40 saat uygulama) eğitimden sonra sınava girmeye hak kazanır. Sınavdan 70 ve üzeri alan doktorlar işyeri hekimi olarak işe başlayabilirler.

İşyeri Hekimi İşini İyi Yapmaz ise Ne Olur?

Her şeyden önce işyeri hekimlerinin görevi insan hayatı ile çok yakından ilgilidir. Muayenelerin ve tetkiklerin eksik yapılması çok ciddi yaralanmalara ve kazalara yol açabilmektedir. Örneğin şeker hastası,tansiyon hastası ya da epilepsi hastası olan bir bireyi inşaat iskelesinde çalıştırılmaması için firmayı uyarmak işyeri hekiminin sorumluluğundadır. Aksi taktirde çok ciddi kaza ve yaralanmalara yol açılabilir. Bu tür durumlar her iki taraf için de çok büyük bir manevi yükümlülük demektir. Manevi boyutunun yanında hekimler devlet tarafından düzenli olarak denetlenmektedir ve denetlemelerde işini özensiz veya eksik yaptığı anlaşılan işyeri hekimlerine ceza puanı yazılarak belli puandan sonra işyeri hekimliği yetkisine el konulabilmektedir.

İşyeri Hekimi Hizmeti Almamanın Cezası Nedir?

İşyeri hekimi bulundurmamanın cezası işyeri hekiminin düzenlemesi gereken belgelerin ve muayenelerin de cezaları eklendiğinde çok yüksek rakamlara ulaşabilmektedir. Bu konu ile ilgili 2018 ceza tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ceza Tablosu

İşyeri hekimliği hizmeti fiyatlarını öğrenmek için hemen teklif alabilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz